Dnes má svátek: Jeroným
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish
 • celkovy
 • IMG 3876
 • KOSTEL1
 • naves
 • P1010004
 • pole
 • rybnik
 • sedlnice7
 • snezenky
 • SOFKA

Otevírací hodiny

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00 úřední den
Úterý 8:00-12:00, 13:00-15:00  
Středa 8:00-12:00, 13:00-17:00 úřední den
Čtvrtek 8:00-12:00, 13:00-15:00  
Pátek 8:00-12:00  

IČO: 00298352
datová schránka: z3haxtz
DIČ: CZ00298352
číslo účtu: 1772185329/0800

 • Hlavní stránka

Zpravodaj 03/2014

Občané, kteří mají zájem o elektronickou podobu zpravodaje, nechť nahlásí svou e-mailovou adresu na OÚ Martě Riedlové (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +420 556 745 591).

Kdo by měl zájem o tištěnou verzi, bude k dispozici na OÚ (Marta Riedlová) nebo v obecní knihovně.

PrintEmail

Komunální volby 10. - 11.10.2014 v Sedlnicích

KSČM

Vážení spoluobčané obce Sedlnice,
vážení voliči…
 
Je to až k nevíře, jak ten čas rychle plyne. Najednou se otočíme a čtyři roky jsou pryč. Ve dnech 10. a 11. října 2014 budeme mít opět možnost zvolit nové členy zastupitelstva naší obce. Každý z Vás zcela jistě vhodí do volební urny ta jména, o kterých bude přesvědčen, že jsou ta nejlepší a my věříme, že na kandidátní listině KSČM najdete kandidáty, které znáte a o kterých toho i mnoho víte. Jsou mezi nimi tváře nové, ale rovněž lidé osvědčení, kteří pracují v zastupitelstvu obce již několik volebních období. Různorodost jejich profesí nám dává předpoklad pro kvalitní názorovou a profesní diskuzi v nově zvoleném zastupitelstvu naší obce.
 
Těmito kandidáty jsou:
František Jordánek, 40 let, starosta obce, Ing. Jaroslav Starůstka, 45 let, OSVČ, Libor Chyba, 39 let, OSVČ, Naďa Pinkasová, 57 let, OSVČ, Zuzana Orságová, 51 let, zdravotní sestra, Pavel Vybíral, 44 let, zdravotník, Lukáš Smolík, 39 let, OSVČ, Anna Novotná, 39 let, OSVČ, Bc. Valentina Špinková, 24 let, likvidátor pojistných událostí, Eva Hryzláková, 30 let, učitelka MŠ, Radoslav Mrkvica, 42 let, OSVČ, Petr Dvořáček, 28 let, OSVČ, Jaromír Oleják, 60 let, údržbář, Miroslav Petrlík, 69 let, důchodce, Jaromír Černoch, 75 let, důchodce.

Ne úplně vše, co jsme si v tomto volebním období předsevzali zrealizovat, se nám podařilo. Nicméně jsme přesvědčeni, že každý, kdo v naší obci žije, tak vidí, co se povedlo. Největším pozitivem zcela jistě je, že se po mnoha dlouhých letech podařilo postavit chodník v centru obce.
Práce v zastupitelstvu je práce dlouhodobá a kolektivní, ale my věříme, že nově zvolení zastupitelé potáhnou za jeden provaz a posunou naši obec zase o krůček dál. V případě, že dostaneme Vaši důvěru, budeme se zasazovat zejména o tyto priority:

 • Vybudovat novou autobusovou zastávku u železniční zastávky Sedlnice. Zrušit nebezpečnou zastávku u obchodu p. Malinové a místo ní vybudovat novou autobusovou zastávku před zahrádkářskou osadou.
 • Zvýšit bezpečnost chodců v centru obce, vytvořit nové autobusové zálivy, osvětlený přechod pro chodce a bezpečné parkoviště, včetně revitalizace celého centra obce.
 • Zrealizovat „Revitalizaci bývalé pískovny a vodní nádrže Bartoňka“ z prostředků získaných z dotace ve výši 24.000.000,- Kč.
 • Vyměnit okna v budově OÚ a snížit tím energetickou náročnost budovy.
 • Pokračovat v pracích na chodníkovém tělese v obci a to směrem na horní i dolní konec obce.
 • Položit nový asfaltový povrch na špatných místních komunikacích v obci.
 • Pokračovat ve snaze o získání dotací na novou zahradu MŠ, případně obnovovat herní prvky z vlastních prostředků.
 • Dokončit Komplexní pozemkové úpravy v obci a dle schváleného Plánu společných zařízení získat finanční prostředky na realizaci přístupových komunikací k pozemkům (cyklostezky) a to ve směru na Skotnici, Libhošť a Prchalov a zrealizovat navrhnutá opatření před přívalovými srážkami na obou stranách podél celé obce.
 • Zrekonstruovat stávající autobusové zastávky v obci.
 • Prohlubovat kulturní činnost a mezispolkovou spolupráci v obci.
 • Provádět pravidelnou údržbu majetku obce.
 • Zbudovat kamerový systém v obci.
 • Rozšířit informovanost občanů prostřednictvím zasílání informačních SMS zpráv.

Závěrem nám dovolte, abychom Vás pozvali k volebním urnám a těm, kteří zasednou v nově zvoleném zastupitelstvu, popřáli mnoho elánu a chuti pro naši krásnou obec pracovat.


PRO SEDLNICE SPOLEČNĚ

Vážení spoluobčané.

Zanedlouho se ve vašich poštovních schránkách objeví obálky s hlasovacími lístky pro volby do zastupitelstva obce, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014. Kandidáty znáte téměř všechny osobně, vždyť se skoro denně potkáváme, a proto může být vaše volba jednodušší.

V právě končícím volebním období jsme téměř beze zbytku splnili náš volební program. Dokončila se třetí etapa protipovodňových úprav na řece Sedlnice, byly vybudovány chodníky, podařilo se „zkulturnit“ okolí Josefova dubu, byly podporovány všechny spolky a jejich akce, zachovala se struktura školy. Jediné na čem jsme si „vylámali zuby“ byla rekonstrukce cyklostezky Sigmunda Freuda. Narazili jsme na problém s nevyjasněnými majetkoprávními vztahy na území katastru Skotnice.

Dovolte, abychom vám představili kandidáty a program sdružení nezávislých kandidátů kandidujících ve volbách do zastupitelstva obce Sedlnice

PRO SEDLNICE SPOLEČNĚ

Tak jako v minulých volbách do zastupitelstva obce Sedlnice není nikdo z kandidátů členem žádné politické strany. Spektrum tohoto sdružení je opravdu široké a snad každý volič si v něm může vybrat. Kandidátní listina je složena jak z mužů, tak žen, z kandidátů zkušených i úplných nováčků, ze státních zaměstnanců, úředníků, osob samostatně výdělečně činných, dělníků, penzistů i studentů…. Všechny spojuje společný zájem o dobré soužití občanů, o zvelebování obce Sedlnice.

Kandidáti:
Oleják Petr, Kotrc Stanislav, PaedDr. Šťastná Blanka, Ing. Recman Rostislav, Chromý Dušan, Malina Jiří, Kotrc Stanislav ml., Bainarová Taťána, Bc. Šimurdová Lenka, Fleischmann Jaroslav, Koliba Lukáš, Skala Jan, DiS., Bc. Holaň Viktor, Špinková Daniela, Pala Dušan.
 
Jak všichni dobře víme, slyšíme, vidíme a čteme dnes a denně z tisku, rádií a televizorů, finanční situace našeho státu není vůbec růžová. Všude se volá po úsporách, škrtech a dalších nepopulárních záležitostech. Proto i volební program našeho nezávislého sdružení musí vycházet z reálných kalkulací a možností hledání finančních prostředků.
 
Program:
 • Pokračovat v zefektivňování práce zastupitelstva obce (komunikace, zapojení jednotlivců i skupin do dění obce Sedlnice).
 • Nadále podporovat rozvoj spolkových aktivit.
 • Podporovat zachování současné struktury školy (mateřská škola, úplná základní škola).
Další body jsou samozřejmě závislé na finanční situaci obce Sedlnice, přesto je naší prioritou pokusit se je prosadit.
 • Získání grantu na dovybavení hřiště u mateřské školy.
 • Úprava centra obce Sedlnice.
 • Vybudování autobusové zastávky u vlakové zastávky.
Přejeme vám šťastnou ruku při volbách.
 

KDU-ČSL

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL PRO OBEC SEDLNICE KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

KDU-ČSL v Sedlnicích je zavedenou a úspěšnou stranou, která se podílí na správě obce od roku 1990. Víme, jak pokračovat v rozvoji vesnice a máme tým spolehlivých a pracovitých lidí.

Naším cílem je, aby zde lidé měli motivaci zůstat nebo se zde nastěhovat, aby zde chtěli založit rodiny, vychovávat své děti, pracovat a bavit se – zkrátka žít.

Náš program, který Vám předkládáme, vychází ze znalosti každodenního života v naší obci. Všichni chceme v budoucích čtyřech letech přispět k naplňování společně stanovených cílů ve všech oblastech, které k životu obce patří:

Správa majetku obce, ekonomika, investice

 • budeme řádně splácet úvěry a budeme bránit neúčelnému zadlužování
 • povýšíme finanční prostředky na údržbu obecního majetku
 • v oblasti nových investic (za předpokladu státních a jiných dotací) preferujeme tyto akce:
- pokračování v budování chodníků na horním i dolním konci
- vybudování sociálního bydlení
- obnova a rekonstrukce v centru obce
- vyřešení odkanalizování v obci, buď centrální kanalizací nebo podporou malých místních ČOV poblíž rodinných domů, vybudování ČOV u budov ve správě obce
- zlepšení stavu cyklotras v rámci katastru obce
 • oprava a využití místního zámku
Bydlení, životní prostředí, doprava
 • podpora výstavby rodinných domů v obci
 • rozšíření sortimentu v systému likvidace odpadu v obci
 • zachování současného systému dopravní obslužnosti autobusové dopravy
 • podpoříme nákup kompostérů na likvidaci zahradního odpadu
 • budeme pokračovat v pozemkových úpravách, a to především v řešení zmírnění nepříznivých účinků přívalových dešťů
Zdravotnictví a sociální služby
 • budeme dělat vše pro zachování zdravotních služeb v obci
 • vybudování sociálního bydlení pro potřebné v obci (viz investice)
Školství, vzdělávání a sport
 • budeme usilovat o udržení současného velmi dobrého stavu školství v naší obci a to v rozsahu 9 tříd na ZŠ a 3 oddělení MŠ (zvážit možnost rozšíření)
 • podpoříme aktivity, které nabízí smysluplné využití volného času dětí a mladých lidí
 • budeme podporovat sportovní kluby a především sportující mládež
Spolková činnost, kultura a rozvoj občanské společnosti
 • budeme podporovat činnost místního kulturního a informačního střediska SNĚŽENKA
 • zachováme dotace pro kulturní a spolkový život a podpoříme místní organizace a spolky v obci
 • udržíme vysokou úroveň televizního a internetového připojení v rámci kabelového rozvodu v obci
 • budeme organizovat diskusní setkání s občany
 • maximálně budeme podporovat činnost místní jednotky dobrovolných hasičů a budeme pro ně získávat potřebné finanční zdroje.
O vaši podporu se v těchto komunálních volbách budou ucházet tito kandidáti z řad volební strany KDU-ČSL.
Nejsou zde pouze členové této strany, ale především osoby nezávislé, bez politické příslušnosti a odborně zdatné:

1. Říha Petr Ing. 50 let vedoucí laboratoře KDU-ČSL
2. Skopal Aleš Mgr. 48 let učitel bez pp
3. Schwarz Libor Mgr. 37 let obchodní zástupce bez pp
4. Bouchal Michal 38 let soukromý zemědělec bez pp
5. Říhová Marie 56 let účetní KDU-ČSL
6. Juřica Martin Bc. 39 let elektrotechnik bez pp
7. Ermisová Daniela 42 let učitelka MŠ bez pp
8. Ščibráni Petr Ing. 46 let konzultant IT bez pp
9. Juřica David 20 let truhlář bez pp
10. Nendzová Ludmila 64 let důchodkyně KDU-ČSL
11. Juřicová Eva 43 let vedoucí pošty bez pp
12. Pokorný Petr 32 let soukromý zemědělec bez pp
13. Petrová Hana Marie Ing. 65 let důchodkyně bez pp
14. Juřica Martin 26 let kontrolor kvality bez pp
15. Tomčalová Jaroslava 52 let dělnice KDU-ČSL

 

 

PrintEmail

Gramodesky nedohrály - článek Region 9-9-2014

Josef Odstrčil představil veřejnosti výstavu "Krása vinylových desek", která se usídlila v Sedlnicích. Více v článku  Článek - Region (9-9-2014)

Informace o výstavě na tel. čísle +420 739 457 861 nebo na e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Plakát a pozvánka k nahlédnutí zde Pozvánka na výstavu a renovovanou síň slávy CMM

 

PrintEmail

Kontakt

Obecní úřad Sedlnice
Sedlnice 109
742 56 Sedlnice
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 556 745 591
http://www.sedlnice.cz
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.